Tiesitkö että..?

Koulutuksen käyminen voi olla eräänlainen väylä palkkatyön tekemiseen. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen ja työskentelymahdollisuuksien lisäämiseen. Koulutuksessa tutustutaan joogaan ja Erkkajoogaan eri menetelmin ja itse kokeillen. Koulutus on suunniteltu saavutettavaksi ja opetuksessa huomioidaan kunkin osallistujan yksilölliset tarpeet. Yhdistys mentoroi koulutuksen käyneitä. Ohjaajia tuetaan yhdistyksen kautta, ja heille tarjotaan mahdollisuus liittyä yhdistykseen ja osallistua sen järjestämiin täydennyskoulutuksiin ja ohjaajien tapaamisiin.