Erkkajoogan Vertaiset ry

Erkkajoogan Vertaiset ry on perustettu joulukuussa 2020, yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Erkkajoogan vertaiskoulutusta Suomessa ja edistää Erkkajoogan vertaisohjaajien toimintaa Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää Erkkajoogan mm. vertaisohjaajien koulutus-, ohjaus- ja valmennustilaisuuksia.

Yhdistyksen toiminta

Tavoitteenamme on luoda kehitysvammaisille henkilöille suunnattu joogaohjaajakoulutus, joka antaa opiskelijalle tiedot ja taidot toimia Erkkajoogan vertaisryhmäohjaajana esimerkiksi vapaa-ajan kerhossa tai päivätoiminnassa.